حضرت فاطمه(س)، آیت عظمای الهی (3)

حضرت فاطمه (سلام الله علیها) ، آیت عظمای الهی 

ادامه مقاله  حضرت فاطمه (سلام الله علیها) ، آیت عظمای الهی (2)

توصیف خداوند

تعریف و توصیف اشخاص به حسب معرفت فرق میکند.چون هرچه معرفی کننده بزرگ باشد، بزرگی معرفی شونده نمایان تر میشود.
مثلا اگر امام جعفر صادق [علیه السلام] یک کسی را تعظیم کرد و فرمود این فرد خیلی بزرگوار است،
فرق می کند با اینکه بنده از کسی تعریف بکنم و او را بزرگوار بنامم.
حالا باز امام جعفر صادق [علیه السلام] مخلوق است؛ بنده ی خداست، بنده ی حق تعالی است
و علم امام جعفر صادق [علیه السلام] به نسبت علم خدا، مثل یک سر سوزن به اقیانوس است
و  أستغفر الله من هذه النسبة، علم امام جعفر صادق [علیه السلام] به نسبت علم خدا، مثل صفر است نسبت به عدد، و بدون هیچ شباهت و سنخيتی.

یک وقت امام جعفر صادق [علیه السلام] می گوید، یک وقت خداي امام جعفر صادق [علیه السلام] می گوید.
او هم ساده نمی گوید، با سه قسم می گوید. این جا دیگر عقول انبیاء حیران است.

اگر خدای جهان، آفریننده ی عوالم امکان، با سه قسم و یک حرف تأکید و تحقیق درباره ی کسی بگوید: آية الله العظمی است [این نشانه بزرگ تر خداست] ما که هیچ، ائمه و انبیای گذشته، همه از این عظمت حیران می شوند.
سیدها! خدا در قرآن که آخرین کتاب آسمانی است و مهیمن بر تمام کتب آسمانی است و بزرگ ترین برهان نبوت پیغمبر خاتم [صلی الله علیه و آله وسلم] است؛
در قرآن که تجلى خود خداست، جلوه ی بزرگ خدا است: * إن الله تجلى في كلامه *
در قرآن که رهنمای پیغمبر [صلی الله علیه و آله و سلم] است؛ مادر شما، فاطمه ی زهرا [سلام الله علیها] را با سه قسم، آية الله العظمی شمرده است.

قرآن در درجه ی اول نظرش هدایت پیغمبر است:

 

پیغمبر [صلی الله علیه و آله وسلم] می فرماید: «خدا مرا تربیت کرد و خوب تربیت کرد». چگونه تأدیب و تربیت کرد؟ فرمود:

پس قرآن در درجه اول، قطب خطابش خود پیغمبر [صلی الله علیه و آله و سلم] است.
محبوب خدا، خود پیغمبر [صلی الله علیه و آله و سلم] است. نظر اولیه، هدایت و رهبری خود پیغمبر [صلی الله علیه و آله و سلم] است.

 

اول، نظر به خود پیغمبر [صلی الله علیه و آله و سلم] است. بعد به ائمه می رسد، بعد به ما می رسد.
خداي حکيم در این قرآن عظيم، در این تجلی کریم با سه قسم، فاطمه زهرا [سلام الله علیها] را « آية الله العظمی » نامیده است.
فهمیدید فاطمه ی زهرا [سلام الله علیها] کیست؟

فاطمه ی زهرا [سلام الله علیها] زنی بود عفيفه، زنی بود زمانه ساز، زنی بود قانعه، زنی بود شوهردار، زنی بود با حجاب، اینها که چیزی نیست!
مادر ها و خواهر های ما نیز همین طور هستند.اغلب این صفات در آنها نیز موجود است.
این که زنی بود عفیفه و محجوبه، برای حضرت زهرا [سلام الله علیها] فضیلتی نیست! یعنی کسی توقع داشت که دختر پیغمبر دروغ بگوید؟!
دختر پیغمبر با شوهرش سر لباس های قیمتی دعوا راه بیندازد؟! اینها که برای فاطمه ی زهرا [سلام الله علیها] مقام نیست.

او اگر زنی معمولی بود یا اگر مثل مریم بود،یا اگر مثل آسيه بنت مزاحم بود،یا اگر مثل کلثوم دختر عمران بود، خدا این طور او را توصیف نمی کرد.
در قرآن که کتابی است که تمام ارواح انبیاء و رسل و تمام فرشته ها در قیامت کبری،
حقیقت قرآن را متجلی می بینند و خودشان را به یک جلوه از جلوات قرآن می یابند
و آن کتابی است که جامع تمام عوالم امکان است، خداوند سه قسم می خورد، یک تأکید هم می گذارد
که بیان کند فاطمه زهرا [سلام الله علیها] یکی از آية الله های العظمى است.

رندان صفا پیشه که در قدس خلیل اند                 در عقد سخن هم نفس رب جلیل اند
ای فاطمه ی زهرا!
پیش تو که سلطان دلی، عبد ذلیل اند                با آن که حشم شان زده بر نه فلک اردو

فاطمه ی زهرا [سلام الله علیها] یک حساب دیگری در قرآن خدا دارد.

دیدگاهتان را بنویسید