در  مبحث صفحه به صفحه تو را میجوییم تلاش می کنیم ضمن نیت بر ختم قرآن به جهت تعجیل در فرج امام زمان علیه السلام، تصویر هر صفحه قرآن را قرار داده و در ذیل آن فایل صوتی تذکر مهدوی اساتید مهدویت در مورد صفحه مربوطه با توجه به روایات اهل بیت علیهم السلام که مفسرین قرآن میباشند تذکراتی را پیرامون معلم قرآن،امام زمان علیه السلام بیان کنیم.

 مقدمه صوتی صفحه به صفحه تو را میجوییم

تذکر مهدوی صفحه اول قران توسط استاد مهندس علی اصغر اکبری

تذکر مهدوی صفحه دوم قران توسط استاد مهندس علی اصغر اکبری
تذکر مهدوی صفحه سوم قران توسط استاد مهندس علی اصغر اکبری