مهدویت 11

مهدویت

مهدویت 11

 

منسوبین مهدویت

الف : فرقه سبائیه : متاسفانه در صدر اسلام پس از رسول خدا ( ص ) فرقه ای به وجود آمدند که این ها میگفتند بزرکترین ظلم این است که ولایت و امامت از امیرالمومنین علی ( ع ) گرفته است لذا اینها معتقد شدند که امیرالمومنین همان مهدی موعود است و ایشان نمرده است بلکه غایب شده است و روزی قیام خواهد کرد


ب : فرقه کیسانیه : ابو اسحاق ابو عبیده ثقفی که به نام خون خواهی امام حسین ( ع ) قیام کرد و ابراهیم بن اشتر او را کمک کرد ولی امام سجاد ( ع ) به ایشان اجازه قیام نداد وایشان با نزدیکی به محمد حنفیه و نجات ایشان از زندان همه جا گفت من نماینده محمد حنفیه هستم و بعد از سید الشهدا امام محمد حنفیه است و محمد حنفیه تکذیب میکرد و مختار فرقه ای به وجود آورد به نام کیسانیه که محمد حنفیه را مهدی موعود میدانستند و پس از مرگ او گفتند که نمرده است و غایب شده است و متاسفانه از میان فرقه کیسانیه فرقه های مزدکیه ، جارثیه، هاشمیه و خرمیه پدیدار گردید


ج : فرقه زیدیه : ابوالحسن زید بن الحسین ( ع ) یکی از فرزندان امام سجاد (ع ) بود. او خلفا و حکمای اموی را نمیدانست لذا علیه آنها قیام کرد و به سوی کوفه حرکت کرد و در جنگ تیری به پیشانیش زدند و شهید شد و طرفدارانش او را در نهر آبی دفن کردند ، جاسوسان به هشام بن عبدالملک خبر دادند و دستور داد او را از قبر بیرون بیاورند و برهنه مصلوب کنند و پس از مرگ هشام تا زمان ولید بن عبد الملک جنازه زید بالای دار بود دستور داد تا جنازه را آتش بزنند و خاکسرش را به باد دادند .


د : فرقه ناوسیه : پس از شهادت امام صادق ( ع ) عده ای معتقد شدند که آن حضرت از دنیا نرفته است بلکه غایب شده است و همان مهدی موعود است


ر : فرقه واقفیه : عده ای در زمان امام موسی کاظم ( ع ) معتقد شدند که ایشان مهدی موعود است و پس از شهادت ایشان گفتند او نمرده بلکه غایب است


ز : فرقه محمدیه : پس از شهادت علی النقی ( ع ) عده ای معتقد به امامت فرزندش سید محمد شدند و گفتند او امام یازدهم است و امامت امام حسن عسکری را قبول نکردند و اعتقاد آنها بر این بود که امام محمد بن علی الهادی همان مهدی موعود است.


کتاب مهدی موعود ادیان صفحات 34 الی 37
نویسنده : مهندس علی اصغر اکبری

دیدگاهتان را بنویسید