مهدویت 5

مهدویت

مهدویت 5

 

مهدویت 5 در ادامه مهدویت 4

30) عمران بن حصین ( متوفی 52 ه.ق)
31) ثوبان هاشمی ( متوفی 54 ه.ق)
32) عبدالله بن عمرو ابن العاس ( متوفی 65 ه.ق)
33) عوف بن مالک اشجعی ( متوفی 47 ه.ق)
34) جابربن سمره ( متوفی 47 ه.ق)
35) ابو امامه البائلی (متوفی 81 ه.ق)
36) بشر بن المنذربن الجارود ( متوفی 81 ه.ق)
37) جارود (متوفی 20 ه.ق)
38) عبدالله ابن الحارث بن جزء النوبیدی ( متوفی 86 ه.ق)
39) سهل بن سعد الساعدی
40) ابو طفیل عامر بن واثله ( متوفی 100 ه.ق)
41) ابی الحجاف
42) ابی سلمی
43) ابی لیلی
44) ابی وائل
45) حذیفه ابن اسید
46) حرث بن ربیع
47) ابو قتاده الانصاری
48) وزر بن عبدالله
49) زراره بن عبدالله
50) عبدالله بن ابی اوفی
51) علقمه بن قیس ( متوفی 62 ه.ق)
52) العلاء
53) علی الهلالی
54) قره بن ایاس
55) جابر بن ماجد صدفی
56) حجاج بن عمرو بن غزیه
57) حفصه دختر عمر بن خطاب
58) صفیه همسر رسول خدا
59) عبدالله عمر بن خطاب
60) عثمان بن ابی العاص ثقفی
61) وهب بن عبدالله سوائی ( ابو حجیفه)
62) مجمع بن جاریه ( متوفی 50 ه.ق)


بزرگان از اهل سنت که درباره امام زمان احادیث نقل کرده اند :
بسیاری از علما و محدثین و بزرگان اهل سنت احادیث امام زمان را نقل کرده اند که ما در اینجا پاره ای از آنها را می آوریم :
1) امام احمد حنبل ( متوفی 241 ه.ق)
2) امام محمد بخاری نویسنده صحیح بخاری که یکی از صحاح سته است ( متوفی 256 ه.ق)
3) مسلم بن حجاج نیشابوری نویسنده صحیح مسلم ( متوفی 261 ه.ق)
4) ابن ماجه ( متوفی 273 ه.ق)
5) ابو داود نویسنده سنن ابو داود که یکی از صحاح سته است ( متوفی 275 ه.ق)
6) ابو عیسی یرمذی ( متوفی 279 ه.ق)
7) ابی عبد الرحمن نسائی
8) ابی سعید محدث نویسنده کتاب طبقاا الکبری (متوفی 230 ه.ق)
9) ابن ابی شیبه ( متوفی 235 ه.ق)
10) ابن قتیبه دینوری
یکی از بزرگترین دانشمندان اهل سنت( متوفی 267 ه.ق)


والسلام علیکم و رحمته الله و برکاته

دیدگاهتان را بنویسید