مهدویت 6

مهدویت

مهدویت 6

مهدویت 6

کتبی که اهل سنت مستقلا درباره امام زمان نوشته اند :
در میان اهل سنت در باب مهدویت کتاب های زیادی نوشته اند.
منتها این کتاب ها را میتوانیم به 2 دسته تقسیم کنیم
دسته اول کتبی است که مستقلا راجع به امام زمان و یا کل کتاب درباره ولی عصر است
دسته دوم کتبی که در زمینه احادیث و آیات نوشته شده است
حالا آن کتاب ها یک باب یا 2 باب یا بیشتر درباره امام زمان است و دسته سومی ما میتوانیم نام ببریم که احادیث در آنها به صورت پراکنده است.
جالب اینجاست که بدانید در میان اهل سنت ما دانشمندانی داریم که به ابهامات و شبهات مهدویت جواب داده اند. مثلا در میان اهل سنت با دانشمندی برخورد میکنیم به نام ابن خلدون که بسیار مشهور است. او با توهمات خودش مهدویت را رد میکند. اما در مقابل او به دانشمند دیگری برخورد میکنیم که از اساتید دانشگاه الازهر به نام ابوالفیض غماری که متوفی ( 1380 ه.ق ) او با نوشتن کتاب ابراز الوهم المکنون من کلام ابن خلدون
این نویسنده در این کتاب بسیار ارزنده از مهدویت دفاع میکند و مانند یک شیعه واقعی و متعصب در این باب به توهمات ابن خلدون پاسخ میدهد. به هر حال ما در اینجا کتاب هایی که اهل سنت مستقل نوشته اند برای شما میآوریم:
1) الفتن و الملاحم نویسنده علامه حافظ نعیم ابن حماد مروزی ( متوفی 227 ه.ق )
2) الملاحم از ابوالحسن احمد بن جعفر بن محمد بغدادی ( متوفی 336 ه.ق )
3) الفتن نویسنده ابو عمر عثمان بن سعید الدانی ( متوفی 448 ه.ق )
4) مناقب المهدی نوشته حافظ ابو نعیم اصفهانی صاحب کتاب حلیه الاولیاء ( متوفی 430 ه.ق )
5) البیان فی اخبار صاحب الزمان از محمد بن یوسف گنجی شافعی
6) الاحادیث القاضیه بخروج المهدی نوشته محمد بن اسماعیل امیر الیمانی ( متوفی 751 ه.ق )
7) کتاب المهدی از شمس الدین ابن القیم الجوزیه ( متوفی 751 ه.ق )
8) الفتن الاملاحم از ابوغداع اسماعیل بن امر بن کثیر دمشقی ( متوفی 774 ه.ق )
9) العرف وردی فی اخبار المهدی حافظ علامه بزرگ اهل سنت عبدالرحمن سیوطی نویسنده کتاب الدر المنثور
10) علامات المهدی نوشته حافظ عبدالرحمن سیوطی
11) تلخیص البیان فی علامات مهدی آخرالزمان از ابن کمال پاشای حنفی ( متوفی 940 ه.ق )
12) القول المختصر فی علامات المهدی المنتظر از ابن حجر مکی هیثمی شافعی ( متوفی 974 ه.ق )
13) ترخیص البیان فی اخبار مهدی آخر الزمان از عالم شهید متقی هندی ( متوفی 974 ه.ق )
14) البرهان علامات مهدی آخرالزمان از علامه متقی هندی
15) الرد علی ما حکم و قضی ان المهدی جاء و قضی از علامه ملا علی قاری ( متوفی 1014 ه.ق )


والسلام علیکم و رحمته الله و برکاته

دیدگاهتان را بنویسید