مهدویت 7

مهدویت

مهدویت 7

مهدویت 7

امام زمان مظهر اسم غیب خداوند است :
همان طوری که میدانیم اسماءالله ” لا تعد و لا تحسی ” است یعنی اسماء خدا به عدد در نمیآید و هر یک از این اسماء نیز محدود نمیشود اما اراده الهی بر این قرار گرفته است که برای هر کدام از اسماء مظاهر و مظهری قرار دارد. این که میگوئیم ” ولله اسماء الحسنی ” منظور 14 معصوم هستند.
یکی از اسماء ذات اقدس الهی غیب است در عین حالیکه ذات او ظاهر و متجلی و آشکار است و اجل و اظهر از او درعالم وجود ندارد پنهان و نهان است پنهان تر از او در عالم هم وجوددندارد.
لذا امام سجاد در دعاهایی که از او وارد است. اسمائی نظیر ” یا باطن ، یا خفی ، یا غیب ” را در دعاها می آورد. مثلا : وقتی گفته میشود ” یا ظاهر در مقابل این اسم یا باطن است “
” یا شاهد در مقابل این اسم یا غایب میآید “
او در عین غیبت جلی است هم فلاسفه ، هم عرفا ، هم فقها اعتقاد دارند که برای هر اسمی از اسماء خدا در عالم مظهری وجود دارد.مظهری که این مظهر آینه ظهور اوست.
مثلا یکی از اسم های خداوند عالم است در دعاها میخوانیم : ” یا عالم ، یا علیم ، یا الله ” باید در عالم وجود اشخاص دانایی باشند که آنها با علم و دانش خودشان علم و دانش خداوند را نشان دهند ، علم خدا را مظهر گردانند و مظهر علم او گردند و آنها نمونه ای از آن اسم الهی میباشند.
به منزله این که شخصی از باغی به شهری آمده و میگویند باغ چه دارد ؟ یک شاخه گل نشان میدهد و میگوید این نشانه از باغ است.
که شاعر میگوید :
به سوی شهر از باغ نشانی آورند
باغ و بستان را کجا آنجا برند
علما و دانشمندان واقعی میدانند که رسول خدا و ائمه طاهرین 2 صفت عمده دارند که خدا به آنها داده است.
1) علم وهبی الهی
2) قدرت وهبی الهی
البته انبیا دیگر هم این 2 صفت عالیه را دارند که این 2 صفت نمونه است از علم لایزال الهی و قدرت نامحدود خداوند.
قرآن میگوید خداوند به همه چیز عالم است این 14 نفر هم عالم بکل شی ء هستند لذا فقط اینها میتوانند بگویند ” سلونی قبل ان تفقدونی ” یا اینکه خداوند دارای قدرت است و میگوئیم ” ان الله علی کل شیء قدیر ” یعنی خداوند قدرتش سیطره دارد بر هر چیزی مولی الموحدین امیر المومنین اسد الله حیدر کرار یک بعد زندگی اش این قدرت خداوند است.
رافت و سفقت و مومنیت و اطاعت و سلامت و رحمت و رحیمیت …. تا آخر همه اسماءالحسنی و صفات علیایی خداوند در این عالم مظهری دارد که نمونه ای از اسماء و صفات اوست که هم فلاسفه و هم علما و فقها قبول دارند و همه آن را اثبات میکنند.
?????????
✋ والسلام علیکم و رحمته الله و برکاته

دیدگاهتان را بنویسید