بیرق یا امیرالمومنین حیدر

۲۳,۰۰۰ تومان۴۹,۰۰۰ تومان

به ابعاد 75*150 و 150×250 سانتی متر

صاف